IK ben IK  Counseling

www.ikbenikcounseling.nl​

Onze diensten

Counseling als basis

Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counseling is het ​helpen van mensen bij:

* het oplossen of hanteren van problemen (oplossingsgericht)

* het vinden van antwoorden op vragen

* het benutten van ongebruikte mogelijkheden

* het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Counseling is resultaatgericht en gericht op nut en bruikbaarheid. Het gaat er om dat een cliënt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.

De Counselor begeleidt het proces op een manier die de cliënt aanspreekt.

Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van oplossingsgerichte gesprekken, verhalen, wandelcoaching, creatieve activiteiten, drumhealing, oefeningen, spellen, massage e.a.

De sessies zijn erop gericht om de cliënt te stimuleren zelf aan te geven hoe het zijn/haar situatie beleeft en waar het naar toe wil.

De counselor werkt niet volgens een 'standaardlijstje'.

Er wordt steeds rekening gehouden met de eigen gevoelens, wensen en ervaringen van de cliënt.

'IK ben IK' is gespecialiseerd in Jeugdcounseling en begeleidt zowel de kinderen, jongeren als hun ouders, opvoeders en anderen indien nodig.

Vanwege verschillende technieken en die gebruikt worden, kunnen zeker ook (jong)volwassenen terecht bij 'IK ben IK'.

Counseling is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Ook wanneer het counselingtraject vergoed wordt door een derde partij wordt niets uit de sessies besproken met deze partij zonder uitdrukkelijke toestemming van u (en uw kind).

Vitaliteit

Voeding

Beweging

Ontspanning

Mindset


Ben je vaak moe? Heb je regelmatig last van prikkelbaarheid? Kan je moeilijk in slaap komen of word je 's nachts vaak wakker?

Kom je niet van huid- en darmklachten af? Heb je last van een slechte stoelgang? Lukt het maar niet om de ongewenste kilo's kwijt te raken?

Dit zijn signalen vanuit je lichaam en geest. Ze geven aan dat je sleutelsystemen uit balans zijn. Wij helpen je de controle terug te nemen.


Met de juiste acties verbeter je de stofwisseling van het brein. Met de juiste interventies breng je het autonome zenuwstelsel tot rust. Met de juiste stappen zorg je voor balans in het immuunsysteem.

Het resultaat? Je leert om beter te denken, minder vaak en beter te eten, meer en beter te bewegen, dieper en beter te ontspannen. Kortom: beter te leven.

Creatieve therapie

Praten over problemen kan helpend zijn, maar soms is het moeilijk om in woorden uit te drukken wat er in je omgaat.

Creatieve therapie kan dan een passende manier van hulpverlening zijn, waarbij het doen en ervaren centraal staan . Je zet je creativiteit in om uitdrukking te geven aan je problemen en deze onder ogen te zien.

In het beeldend bezig zijn kom je letterlijk en figuurlijk in beweging. Door middel van experimenteren met creatief materiaal werk je aan persoonlijke problematiek, thema's en doelen. Je komt tot meer inzicht in eigen gedachten en gevoelens. Vanuit deze ervaring en ontdekkingen is het mogelijk, te komen tot veranderingen voor het dagelijks leven.

Angst reductie

Door middel van speciale interventies zoals onder andere Holistische EMDR en de Matrixmethode verdwijnen of reduceren angsten


Holistische EMDR:

Er wordt gewerkt met het lichaam en niet alleen met het hoofd.

EMDR (Eye Movement, Desensitisation and Reprocessing) is een zeer effectieve behandelmethode om trauma, nare ervaringen te verwerken, een schokkende of diep teleurstellende ervaring die in het gevoel een nadrukkelijke rol blijft spelen. De holistische EMDR heeft een heel brede reikwijdte in heling en behandeling. Ik werk niet alleen met de nare beelden maar ook met de opgeslagen ongewenste overtuigingen die omgezet mogen worden naar gewenste overtuigingen. 

Familieopstelling

Het familie systeem strekt zich over meerdere generaties uit. Wie wij nu zijn, heeft alles te maken met het verleden van onze voorouders. Iedereen heeft zijn eigen plek in het systeem en er is sprake van een ordening. Het op een diep niveau leren kennen van de eigen plek, de plek van anderen en de acceptatie hiervan, kan tot veel inzicht en verandering leiden. Wanneer een of meer van deze aspecten in een systeem in de knel komen, ontstaan verschillende dynamieken. Zoals: je plaatsen boven een ander, iets dragen voor iemand anders in het systeem, de opgaven van iemand anders vervullen of onverwerkte emoties van een ander overnemen. Een aantal symptomen kan het gevolg zijn. Bijvoorbeeld: aan kracht verliezen, onbedoelde ruzies, uitsluiting van een van de (familie)leden, ziekte, verslaving of onduidelijke lichamelijke klachten.

Het Systemisch Werken biedt d.m.v. een opstelling mogelijkheden om dieper in een systeem te kijken. 

Trainingen

Brugklastraining, 

Huiswerktraining, 

Faalangsttraining, 

Zelfbeeldtraining, 

Weerbaarheidtraining 

Weerbaarheidtraining speciaal voor meiden en vrouwen

Drumhealing

Tijdens de healing word je door de trilling, het geluid, ritme en energie van de drum in een diepe staat van ontspanning gebracht, waardoor je uit je hoofd gaat en in je lichaam zakt.

De resonantie die de drum geeft tijdens de healing zorgt ervoor dat er emoties, blokkades losgemaakt/aangeraakt worden. Weerstand en spanning in het lichaam nemen af waardoor er ruimte komt voor heling en herstel. Drummen helpt je 'terug te vinden wat je kwijt was'. 

Mogelijkheid tot healing, inzicht vragen, massagesessie, psychosomatische healing, trancereis, krachtdier ontmoeten, je hogere zelf ontmoeten.


Groepswerk en Drumcirkels worden op speciale data gepland, hou daarvoor social media en website in de gaten of neem even contact op zodat ik een reminder kan sturen.

Massage

Ontspanningsmassage

Het woord zegt het al, de bedoeling van de massage is om tot ontspanning te komen.

Ontspanning behoort tot de essentiële levensbehoeften om gezond en gelukkig door het leven te gaan.

Een ontspanningmassage is een totaalbehandeling, meestal masseer ik het hele lichaam, tenzij er bepaalde gebieden extra aandacht nodig hebben of juist klachten bij bepaalde gebieden zijn die niet gemasseerd kunnen of mogen worden en waar een andere behandeling meer wenselijk is.


Sportmassage

Deze massage dient voor zowel een preventieve, herstellende als ontspannende werking. 

Sportmassage is doorgaans echter een stevige massagevorm, waarbij wordt ingewerkt op de dieperliggende spierlagen. Verkrampte spieren worden door deze massage versoepeld en de bloedsomloop wordt bevorderd om beter de afvalstoffen in de spieren af te kunnen voeren. Sportmassage kan gezien worden als een ‘onderhoudsbeurt’ voor de spieren.

Neem contact op

[email protected]     0630085141