IK ben IK Counseling

www.ikbenikcounseling.nl​

Wie ben ik?

Ik zie mezelf lopen, rennen, spelen en nog 1000 dingen meer,

Ik ontdek in mezelf wat ik leuk vind, bij alles wat ik leer.

Maar wie ben ik dan?

Alles, wat ik zie in mij en om mij heen, laat zien wie ik ben.

Ik hoor mezelf praten, denken, fluisteren en zingen over wat ik wil,

Waarom en hoe.

Soms zijn het heel veel woorden en word ik daarvan moe.

Maar wie ben ik dan?

Alles, wat ik zeg, denk, fluister of zing, laat horen wie ik ben.

Ik voel mezelf soms bang, boos, bedroefd, bezorgd of blij.

En er is nog zoveel meer gevoel daar diep binnenin mij.

Dat zijn allemaal signalen; ze zeggen "sta even stil"

En voel goed wat je hiermee wil.

Maar wie ben ik dan?

Alles wat ik voel, laat weten wie ik ben.

En daar voorbij ben ik nog zoveel meer..................................

Want ik heb allerlei spullen, in kleur, groot en klein,

Die allemaal iets zeggen over dijn en mijn.

Ben ik wat ik heb of ben ik meer?

Zo heb ik heel veel gedachten, donkere en lichte; er zit van alles bij,

Die gaan over anderen en ook heel vaak over mij.

Ben ik mijn gedachten of ben ik meer?

En ik doe een heleboel, vaak omdat het leuk is en soms omdat het moet.

In mijn hoofd hoor ik een stem die zegt: "doe ik het zo wel goed?"

Ben ik wat ik doe of ben ik meer?

JA, ik ben mijn eigen kleur in het geheel

Ik ben blij dat ik IK ben en dat is heel veel!

Welkom bij IK ben IK

Counseling als basis van de hulpverlening:


Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counseling is het ​helpen van mensen bij:

* het oplossen of hanteren van problemen (oplossingsgericht)

* het vinden van antwoorden op vragen

* het benutten van ongebruikte mogelijkheden

* het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Counseling is resultaatgericht en gericht op nut en bruikbaarheid. Het gaat er om dat een cliënt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.


De Counselor begeleidt het proces op een manier die de cliënt aanspreekt.

Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van oplossingsgerichte gesprekken, verhalen, wandelcoaching, creatieve activiteiten, drumhealing, oefeningen, spellen e.a.

De sessies zijn erop gericht om de cliënt te stimuleren zelf aan te geven hoe het zijn/haar situatie beleeft en waar het naar toe wil.

De counselor werkt niet volgens een 'standaardlijstje'.

Er wordt steeds rekening gehouden met de eigen gevoelens, wensen en ervaringen van de cliënt.


'IK ben IK' is gespecialiseerd in Jeugdcounseling en begeleidt zowel de kinderen, jongeren als hun ouders, opvoeders en anderen indien nodig.

Vanwege verschillende technieken en die gebruikt worden, kunnen zeker ook (jong)volwassenen terecht bij 'IK ben IK'.


Counseling is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Ook wanneer het counselingtraject vergoed wordt door een derde partij wordt niets uit de sessies besproken met deze partij zonder uitdrukkelijke toestemming van u (en uw kind).


Neem contact op

[email protected]     0630085141