IK ben IK  Counseling

www.ikbenikcounseling.nl​

Welkom bij IK ben IK

Counseling als basis van de hulpverlening:


Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counseling is het ​helpen van mensen bij:

* het oplossen of hanteren van problemen (oplossingsgericht)

* het vinden van antwoorden op vragen

* het benutten van ongebruikte mogelijkheden

* het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Counseling is resultaatgericht en gericht op nut en bruikbaarheid. Het gaat er om dat een cliënt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.


De Counselor begeleidt het proces op een manier die de cliënt aanspreekt.

Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van oplossingsgerichte gesprekken, verhalen, wandelcoaching, creatieve activiteiten, drumhealing, oefeningen, spellen e.a.

De sessies zijn erop gericht om de cliënt te stimuleren zelf aan te geven hoe het zijn/haar situatie beleeft en waar het naar toe wil.

De counselor werkt niet volgens een 'standaardlijstje'.

Er wordt steeds rekening gehouden met de eigen gevoelens, wensen en ervaringen van de cliënt.


'IK ben IK' is gespecialiseerd in Jeugdcounseling en begeleidt zowel de kinderen, jongeren als hun ouders, opvoeders en anderen indien nodig.

Vanwege verschillende technieken en die gebruikt worden, kunnen zeker ook (jong)volwassenen terecht bij 'IK ben IK'.


Counseling is strikt vertrouwelijk en valt onder het beroepsgeheim. Ook wanneer het counselingtraject vergoed wordt door een derde partij wordt niets uit de sessies besproken met deze partij zonder uitdrukkelijke toestemming van u (en uw kind).


Neem contact op

[email protected]     

0630085141