IK ben IK Counseling

     Praktijk voor Counseling, Coaching en Trainingen

Specialisatie: kinderen en jongeren

Welkom op de website van 'IK ben IK  Counseling'

Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij:

 • het oplossen of hanteren van problemen (oplossingsgericht)
 • het vinden van antwoorden op vragen
 • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
 • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Counseling is resultaatgericht en gericht op nut en bruikbaarheid. Het gaat er om dat een cliënt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.


'IK ben IK' is gespecialiseerd in Jeugdcounseling en begeleidt zowel de kinderen, jongeren als hun ouders, opvoeders en anderen indien nodig.


Vanwege verschillende technieken die gebruikt worden, kunnen zeker ook (jong)volwassenen terecht bij 'IK ben IK'


Jeugdcounseling

Helpt kinderen en jongeren die

 • meer zelfvertrouwen kunnen gebruiken
 • emotionele problemen hebben
 • faalangstig zijn of andere angsten hebben
 • moeite hebben met vrienden maken en behouden
 • gepest worden
 • zelf pesten
 • beter voor zichzelf willen opkomen
 • verlegen zijn
 • vaak boos zijn
 • niet lekker in hun vel zitten
 • moeite hebben met de scheiding van de ouders
 • makkelijk te beïnvloeden zijn
 • ondersteuning kunnen gebruiken bij een rouwproces
 • niet meer naar school willen of durven
 • vage lichamelijke klachten hebben
 • slaapproblemen hebben
 • prikkelgevoelig zijn (hoogsensitief/ADHD/autisme)
 • leerproblemen hebben

Uw kind hooggevoelig? 

Doe de test:

Werkvormen

De Counselor begeleidt het proces op een manier die de cliënt aanspreekt. 

Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van gesprekken, verhalen, wandelcoaching, creatieve activiteiten, drumhealing, oefeningen, spellen e.a.

Vertrouwelijk

Counseling is strikt vertrouwelijk en 

valt onder het beroepsgeheim. Ook wanneer het counselingtraject 

vergoed wordt door een derde partij wordt niets uit de sessies besproken 

met deze partij zonder uitdrukkelijke toestemming van u en uw kind.

Hoe werkt het?

De sessies zijn erop gericht om de cliënt te stimuleren zelf aan te geven hoe het zijn/haar situatie beleeft en, indien mogelijk, waar het naar toe wil.

De counselor werkt niet volgens een 'standaardlijstje'.

Er wordt steeds rekening gehouden met de eigen gevoelens, wensen en ervaringen van de cliënt.