IK ben IK Counseling

     Praktijk voor Counseling, Coaching en Trainingen

Specialisatie: kinderen en jongeren

Welkom op de website van 'IK ben IK'

Counseling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening. Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raadgeven. Het doel van counseling is het helpen van mensen bij:

 • het oplossen of hanteren van problemen (oplossingsgericht)
 • het vinden van antwoorden op vragen
 • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
 • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Counseling is resultaatgericht en gericht op nut en bruikbaarheid. Het gaat er om dat een cliënt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.

'IK ben IK' is gespecialiseerd in Kinder -en Jongerencounseling

en begeleid zowel de kinderen, jongeren als hun ouders, opvoeders en anderen die met hen te maken hebben.

Ook volwassenen kunnen terecht bij 'IK ben IK'

Het vergt een professionele houding en goed vakmanschap. Door middel van gestelde kwaliteitseisen, toelatingsregistratie en permanente bijscholing wordt de kwaliteit van de ABvC counselor gewaarborgd.

Kinder -en 

Jongerencounseling

Helpt kinderen en jongeren die

 • meer zelfvertrouwen kunnen gebruiken
 • emotionele problemen hebben
 • faalangstig zijn
 • bang zijn of angsten hebben
 • moeite hebben met vriendjes maken
 • gepest worden
 • zelf pesten
 • beter voor zichzelf willen opkomen
 • verlegen zijn
 • vaak boos zijn
 • niet lekker in hun vel zitten
 • moeite hebben met de scheiding van de ouders
 • makkelijk te beïnvloeden zijn
 • ondersteuning kunnen gebruiken bij een rouwproces
 • niet meer naar school willen of durven
 • vage lichamelijke klachten hebben
 • slaapproblemen hebben
 • prikkelgevoelig zijn (hoogsensitief/ADHD/autisme)
 • leerproblemen hebben

Uw kind hooggevoelig? 

Doe de test:

Hoe werkt het?

De sessies zijn erop gericht om uw kind te stimuleren zelf aan te geven hoe het zijn/haar situatie beleeft en, indien mogelijk, waar het naar toe wil.

De counselor werkt niet volgens een 'standaardlijstje'.

Er wordt steeds rekening gehouden met de eigen gevoelens, wensen en ervaringen van uw kind.

Werkwijze

 • contactformulier invullen op de website
 • we maken een afspraak voor een oriënterend gesprek of intakegesprek
 • invullen van het intake-formulier
 • intakegesprek met de ouder(s) (en jongere indien 12+)
 • sessies met uw kind, wekelijks of tweewekelijks
 • na 5 sessies evaluatiegesprek met de ouder(s)
 • tussendoor kort contact met de ouder(s)
 • zo nodig contact met de leerkracht(en)/ IB-er of andere betrokkenen bij het proces.
 • sessies duren 45 of 60 min. en oudergesprekken max. een uur
 • aan de sessies ligt een behandelplan ten grondslag
 • gemiddelde duur is tussen de 5 en 15 sessies, afhankelijk van de hulpvraag.

Werkvormen

De Counselor begeleidt het proces op 

een manier die de kinderen 

aanspreekt. 

Hierbij kan bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van spel, gesprekjes, verhalen en creatieve activiteiten.

Vertrouwelijk

Counseling is strikt vertrouwelijk en 

valt onder het beroepsgeheim. Ook wanneer het counselingtraject 

vergoed wordt door een derde partij wordt niets uit de sessies besproken 

met deze partij zonder uitdrukkelijke toestemming van u en uw kind.

Reacties

Welke veranderingen zie je als ouder(s)?

"Dat hij beter in zijn vel zit, weer grapjes maakt, gezellig is en bv. zonder 

morren meedoet met klusjes in het huis." ouders jongen van 10

"Hij kan wel luisteren, maar hij moet er zo nu en dan wel op gewezen 

worden." ouders jongen van 12 jr.

"Meer zelfvertrouwen, durft van zich af te bijten, ziet niet alles meer zo 

zwart-wit." ouders jongen van 10 jr.

"Hij kan langer zelf spelen, zichzelf vermaken." ouders jongen van 5 jr.

"Hij lijkt wel minder snel geprikkeld''moeder jongen van 9 jr.

Waar zijn jullie het meest tevreden over?

"Dat hij niet gek is, maar een eigen persoon en ook zo behandeld is." ouders 

jongen van 10

"Dat hij toch heeft laten zien dat hij niet helemaal zo is, zoals school het in het 

schrijven naar de school voor middelbaar onderwijs heeft neergezet." "Dat 

heeft hem toch wel wat gedaan en soms probeert hij echt rustig te blijven en 

beter over dingen na te denken voordat hij iets doet." ouders jongen van 12 jr.

"Dat hij nu weet hoe hij met bepaalde situaties om moet gaan. Dat hij zelf een 

stuk sterker is geworden." ouders jongen 10 jr.

"Dat ik praktische adviezen heb gekregen en dat onze zoon altijd zo blij bij je 

vandaan gaat."

"Dat hij beter zelf kan spelen." ouders jongen van 5 jr.

Wat zou je zoon of dochter nog meer van je/jullie nodig kunnen hebben om het behaalde resultaat vast te houden?

"Vooral rustig blijven en structuur." ouders jongen van 10

"Niet alleen van ons, maar ook van bv. school om het niet bij voorbaat als te 

'veroordelen' en hem iets meer zelfvertrouwen te geven. Dat heeft hij echt 

nodig en opletten met wie hij omgaat." ouders jongen van 12

Welke vragen of tips zijn er nog betreffende mij, mijn werkwijze of anders?

"Ik ben blij dat we bij jou terecht zijn gekomen. Hij heeft spelenderwijs wel 

wat geleerd." ouders jongen van 10

"R. ging graag naar je toe en kwam nog blijer terug." ouders jongen 10 jr.

''J. vond het erg leuk bij je dus ik zou zeggen ga zo door.''moeder jongen van 9 

jr.

"Wij hebben het als erg prettig ervaren dat je er zoveel aandacht en tijd in 

hebt gestopt. Ook alle lieve bemoedigingen en attenties aan J. hebben ons diep 

geraakt." ouders van (hooggevoelige) jongen, 6 jr.

"Ik vond het heel prettig hoe snel jij wist hoe N. in elkaar zat. N. voelde zich 

erg snel op haar gemak bij jou, wat zeker tot dit snelle resultaat heeft 

geleid."moeder van (hooggevoelige)dochter, 7 jr.